Promuj swoją firmę oraz potencjał gospodarczy regionu Wielkopolski Wschodniej
korzystając ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pt.
„Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”

 

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: Październik 2019 – Wrzesień 2022

 

Projekt pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” w ramach Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, realizowany przez Miasto Konin w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Cele

poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwoju społeczno – gospodarczego subregionu konińskiego, poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu

stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi

wzrost poziomu handlu zagranicznego MSPw subregionie poprzez rozpoczęcie lub rozwój eksportu na rynkach zagranicznych

napływ inwestorów do subregionu konińskiego

budowa marki WDE, czego efektem będzie poprawa wizerunku i rozpoznawalności regionu.

Działania

Marka Wielkopolska Dolina Energii (WDE)

 1. Budowa marki WDE
 2. Opracowanie i wykonanie strony
 3. Kampanie promocyjne rozpoznawalności marki WDE w regionie i/lub województwie

  Promocja inwestycyjna

  1. Organizacja i udział w międzynarodowych targach lub wystawach inwestycyjnych w celu zaprezentowania możliwości inwestycyjnych regionu WDE

  Promocja gospodarcza

  1. Organizacja i udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych
  2. Organizacja Targów Odnawialnych Źródeł Energii – Nowa Energia w regionie
  3. Usługi ekspercko – doradcze w zakresie wparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw
  4. Organizacja i udział w międzynarodowych imprezach targowych lub wystaw dla przedsiębiorców i innych podmiotów
  5. Organizacja misji przyjazdowej przedstawicieli zagranicznych podmiotów i/lub ekspertów dla przedsiębiorców z WDE

  Dla kogo

  Przedsiębiorstwa z sektora MŚP
  z Wielkopolski Wschodniej

  Miasto Konin, powiat koniński, powiat kolski, powiat słupecki i powiat turecki

  Przedsiębiorstwa działające w obszarach inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski

  Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, Wnętrza przyszłości, Przemysł jutra, Wyspecjalizowane procesy logistyczne, Rozwój oparty na ICT, Nowoczesne technologie medyczne, Odnawialne Źródła Energii i nowoczesne technologie energetyczne, Turystyka

  Korzyści

  DLA PRZEDSIĘBIORSTW:

  •  Udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych
  • Udział w międzynarodowych imprezach targowych lub wystawach dla przedsiębiorców
  • Korzystanie z usług ekspercko–doradczych w zakresie wparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw
  • Udział w misjach przyjazdowych przedstawicieli zagranicznych podmiotów i/lub ekspertów
  • korzystanie z bazy ofert inwestycyjnych

  DLA REGIONU:

  • Powstanie nowej marki o nazwie Wielkopolska Dolina Energii
  • Promowanie i zwiększanie rozpoznawalności regionu Wielopolski Wschodniej zarówno na ryku krajowym jak i międzynarodowym
  • Oferowanie możliwości inwestycyjnych regionu i przyciąganie inwestorów zagranicznych

  Zespół

  Monika Bielakowska – Kasznia

  Kierownik Projektu

   

  tel. +48 691 724 562
  monika.kasznia@arrkonin.org.pl

  Monika Szymczak

  stanowisko ds. wsparcia i monitoringu uczestników w projekcie

   

  tel. +48 691 724 269

  monika.szymczak@arrkonin.org.pl 

  Ewelina Borkiewicz

  specjalista ds. internacjonalizacji przedsiębiorstw w projekcie

   

  tel. +48 603 075 718

  ewelina.borkiewicz@arrkonin.org.pl

  Kontakt

  Biuro projektu

  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

  ul. Zakładowa 4
  62-510 Konin

  tel. 63/ 245-30-95 wew. 47 lub 48

  czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

  e-mail: wde@arrkonin.org.pl
  strona projektu: www.wde.arrkonin.org.pl