2022 r.

Data:Opis wydarzenia:
28/10/2022Tytuł: Konferencja pt; "Perspektywy, uwarunkowania oraz możliwości łagodzenia skutków transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej"

Data wydarzenia: 28.10.2022r

Opis: Konferencja pt. "Perspektywy, uwarunkowania oraz możliwości łagodzenia skutków transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej”, konferencja która odbyła się w dniu 28 września br..
Konferencja była jednocześnie ostatnim z cyklu spotkań promujących markę Wielkopolska Dolina Energii (WDE) w ramach kampanii promocyjnych projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu07.09-10.09.2022rTytuł:Polsko-włoska misja gospodarcza H2 Wielkopolska Wschodnia

Data wydarzenia: 07.09-10.09.2022r

Opis:w dniach 7-10 września zorganizowano Polsko – Włoską misję gospodarczą przedstawicieli zagranicznych firm z przedsiębiorcami Wielkopolskiej Doliny Energii. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie podczas Misji gospodarczej gościła przedstawicieli włoskich firm działających w branży odnawialnych źródeł energii w szczególności z zakresu transferu technologii w sektorze energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem systemów związanych z produkcją, magazynowaniem, dystrybucją i zastosowaniem wodoru , a także z branży przemysłu jutra oraz wnętrz przyszłości.
Głównym celem Misji było nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Wielkopolskiej Doliny Energii, a zaproszonymi zagranicznymi przedstawicielami firm zainteresowanymi inwestycjami w regionie Wielkopolski Wschodniej. W dniu 08.09.2022r. odbyła się konferencja międzynarodowa „𝗪𝗼𝗱𝗼́𝗿 𝗷𝗮𝗸𝗼 𝗸𝗶𝗲𝗿𝘂𝗻𝗲𝗸 𝗿𝗼𝘇𝘄𝗼𝗷𝘂 𝗶𝗻𝗻𝗼𝘄𝗮𝗰𝘆𝗷𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱𝘀𝗶𝗲̨𝗯𝗶𝗼𝗿𝘀𝘁𝘄 𝘄 𝗸𝗼𝗻𝘁𝗲𝗸𝘀́𝗰𝗶𝗲 𝘀𝗽𝗿𝗮𝘄𝗶𝗲𝗱𝗹𝗶𝘄𝗲𝗷 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗷𝗶 𝗪𝗶𝗲𝗹𝗸𝗼𝗽𝗼𝗹𝘀𝗸𝗶 𝗪𝘀𝗰𝗵𝗼𝗱𝗻𝗶𝗲𝗷”. W dniu 09.09.2022r. w ramach polsko- włoskiej misji gospodarczej odbyły się wizyty studyjne, które zostały zorganizowane w regionie Wielkopolski Wschodniej w poniższych firmach związanych z tematyką technologii wodorowych i innych alternatywnych źródeł energii: PAK-PCE BIOPALIWA I WODÓR Sp. z o.o. ENERGO-TECH Sebastian Zaradzki, ENERGIA EKO Sp. z o.o.


07- 08.07.2022rTytuł:Dialog polityczny inicjatywy UE na rzecz regionów górniczych w okresie przejściowym

Data wydarzenia: 07 – 08.07.2022r

Opis:W dniach 07 – 08.07.2022r. w Oviedo w 🇪🇸 Hiszpanii odbywał się trzeci coroczny 𝒅𝒊𝒂𝒍𝒐𝒈 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒚𝒄𝒛𝒏𝒚 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒋𝒂𝒕𝒚𝒘𝒚 𝑼𝑬 𝒏𝒂 𝒓𝒛𝒆𝒄𝒛 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒐́𝒘 𝒈𝒐́𝒓𝒏𝒊𝒄𝒛𝒚𝒄𝒉 𝒘 𝒐𝒌𝒓𝒆𝒔𝒊𝒆 𝒑𝒓𝒛𝒆𝒋𝒔́𝒄𝒊𝒐𝒘𝒚𝒎, organizowany przez 🇪🇺 Komisję Europejską i region Principado de Asturias. Głównym celem wydarzenia było wysłuchanie liderów transformacji, którzy projektują i wdrażają transformację w regionach węglowych, torfowych i łupkowych, w stolicach UE oraz w Brukseli. Region Wielkopolski Wschodniej, a zarazem markę Wielkopolska Dolina Energii, reprezentował Pan Maciej Sytek - Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, który był jednocześnie panelistą w dyskusji na temat przyszłości energetyki i bezpieczeństwa energetycznego w regionach węglowych UE.
Dialog polityczny zgromadził decydentów na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym, aby omówić ramy polityki UE i mechanizmy wspierające, a także potrzebę koordynacji wysiłków na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i ogólnych celów Zielonego Ładu. Ponadto w dialogu uczestniczą przedstawiciele przemysłu, związków zawodowych i organizacji pozarządowych i omawiają wdrażanie obecnych ram polityki (RePowerEU, Just Transition Mechanism i inne).30.05-02.06.2022r.Tytuł:Międzynarodowe targi HANNOVER MESSE RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYSŁ

Data wydarzenia: 30.05-02.06.2022r.

Opis:TMiędzynarodowe Targi Innowacyjnych Technologii Przemysłowych w Hanoverze to jedno z największych na świecie wydarzeń, koncentrujące się na obszarach kluczowych dla produkcji przemysłowej, promując nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Tegoroczna tematyka targów skupiała się głównie na cyfryzacji i zrównoważonym rozwoju, które mają stymulować innowacyjne i wydajne podejścia do produkcji i ochrony klimatu. Na wspólnym stoisku wystawienniczym, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie wraz z przedsiębiorcami, prezentowała potencjał regionu Wielkopolski Wschodniej oraz promowała innowacyjne produkty.
Firmy, które uczestniczyły w targach na wspólnym stoisku:
ELEKTROTECH Robert Osiński
FALKE MASCHINENBAU Radosław Dobrowolski,
F.H. „GRACJAN” Artur Tomicki,
FILTRO-TECH Jacek Majewski,
"MAK" Mariusz Kaźmierczak,
NOWITEX-ECO Sp. z o.o. Sp. k.,
PHU „TOMBIG” Tomasz Goździk,
STW Pack Sp. z o.o.


Szczegóły wydarzenia: strona targów

25-27.04.2022r.Tytuł: Międzynarodowe targi GreenPower w Poznaniu

Data wydarzenia: 25-27.04.2022r.

Opis:Targi GREENPOWER gromadzą w jednym miejscu i czasie przedstawicieli wszystkich sektorów odnawialnych źródeł energii. To doskonała okazja, by poznać rynkowe tendencje, wymienić praktyczne spostrzeżenia, dowiedzieć się przed jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża.

Szczegóły wydarzenia: strona targów

07-09.03.2022r.Tytuł: Międzynarodowe Targi Middle East Energy w Dubaju

Data wydarzenia: 07-09.03.2022r.

Opis: Middle East Energy to największe na Bliskim Wschodzie targi dla branży energetycznej, w tym OZE, od lat będące miejscem spotkań ekspertów, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji działających w tej branży. Tegoroczna, 47. edycja dedykowana jest następującym obszarom:
• Inteligentne rozwiązania (Smart solutions), w szczególności w dziedzinie transformacji cyfrowej (automatyzacja, internet rzeczy, cyber bezpieczeństwo, uczenie maszynowe, big data)
• Odnawialna i czysta energia (energia słoneczna, wiatrowa, wodna, zielony wodór, technologie związane z magazynowaniem energii i produkcją baterii)
• Zasilanie awaryjne i zapasowe (Critical and back-up power)
• Transmisja i dystrybucja
• Konsumpcja i zarządzanie energią


Szczegóły wydarzenia: strona targów

2021 r.

Data:Opis wydarzenia:
11.10. – 13.10.2021r.Tytuł: Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL w Monachium

Data wydarzenia: 11.10. – 13.10.2021r.

Opis: Podczas tegorocznych, trzydniowych targów w Monachium, ARR S.A. w Koninie będzie promowała markę Wielkopolska Dolina Energii oraz ofertę inwestycyjną regionu. Odbywając spotkania B2B oraz prowadząc liczne rozmowy z odwiedzającymi i wystawcami, ARR S.A. rozszerzy swoje kontakty i zaprezentuje ofertę nieruchomości i terenów inwestycyjnych potencjalnym inwestorom z zagranicy.
Targi EXPO REAL to największa w Europie impreza wystawiennicza, na której spotykają się decydenci i uczestnicy międzynarodowego rynku inwestycji i nieruchomości. To znakomita okazja, aby w jednym miejscu spotkać liczących się inwestorów i przedstawicieli wszystkich obszarów tematycznych związanych z nieruchomościami.
Celem udziału w targach inwestycyjnych jest zwiększenie szans na napływ inwestorów zagranicznych do Wielkopolski Wschodniej, połączenie promocji gospodarczej i inwestycyjnej na arenie międzynarodowej.


Szczegóły wydarzenia: strona targów

12.09-15.09.2021r.Tytuł: Targi The Big 5 w Dubaju

Data wydarzenia: 12.09.2021r.-15/09/2021r.

Opis: Międzynarodowe targi The Big 5 to największa impreza wystawiennicza w branży Budowy i Wykańczania Budowli na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji Południowej, która przyciąga ponad 67 000 nabywców, dostawców i ekspertów z całego świata .Celem udziału w targach inwestycyjnych było zwiększenie szans na napływ inwestorów zagranicznych do Wielkopolski Wschodniej, połączenie promocji gospodarczej i inwestycyjnej na arenie międzynarodowej.

Szczegóły wydarzenia: strona targów

01.09-04.09.2021r.Tytuł: Misja przyjazdowa przedstawicieli zagranicznych firm do regionu Wielkopolskiej Doliny Energii.

Data wydarzenia: 01.09.2021r.-04/09/2021r.

Opis: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie podczas misji gospodarczej będzie gościła przedstawicieli zagranicznych firm z Niemiec, Ukrainy i Algierii, działających w branży odnawialnych źródeł energii (głównie w zakresie biomasy i biogazowni).
Misja gospodarcza obejmowała będzie wizyty studyjne, które zostaną zorganizowane w poniższych firmach związanych z tematyką bioodpadowości w regionie Wielkopolski Wschodniej:
• Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
• Chemat Sp. z o.o.
• Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.

Podczas misji gospodarczej odbędzie się również konferencja „Efektywne Technologie Energetyczne w rozwoju Wielkopolski Wschodniej”, podczas której eksperci z dziedzin biopaliw, bioetanolu i biogazowni, przedstawią swoje poglądy głównie na temat alternatywnych źródeł energii.

Głównym celem misji będzie nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Wielkopolskiej Doliny Energii, a zaproszonymi zagranicznymi przedstawicielami firm, zainteresowanymi inwestycjami w regionie Wielkopolski Wschodniej. Przewidziane konferencje, spotkania B2B oraz wizyty studyjne były okazją do zaprezentowania zagranicznym firmom potencjału gospodarczego Wielkopolski Wschodniej, jako regionu atrakcyjnego dla realizacji wspólnych projektów.

Szczegóły wydarzenia: przejdź do strony rejestracji i szczegółów

30.06.2021r.Tytuł: Kampania promocyjna marki: Wielkopolska Dolina Energii.

Data wydarzenia: 30.06.2021r.

Opis: Podczas videkokonferencji z przedsiębiorcami omówiono zagadnienia związane z procesem transformacji gospodarczej i energetycznej regionów pogórniczych, w tym dotacje dla firm w perspektywie unijnej 2021-2027.
Spotkanie było jednocześnie kolejnym z cyklu spotkań promujących markę Wielkopolska Dolina Energii (WDE).


26.04. – 29.04.2021r.Tytuł: Spotkanie Platformy Wsparcia Regionów Górniczych w Procesie Transformacji w Brukseli

Data wydarzenia: 26–29.04.2021r.

Opis: W trzecim spotkaniu Platformy Sprawiedliwej Transformacji w Brukseli wezmą udział interesariusze z unijnych regionów intensywnie wykorzystujących węgiel i paliwa kopalne. Wydarzenie odbędzie się w Internecie w formie wirtualnej platformy. Platforma będzie łączyła w sobie Wirtualny Tydzień Regionów Węglowych i Seminarium na temat regionów o dużej emisji dwutlenku węgla oraz ich dedykowane sesje. Spotkanie Platformy będzie odbywało się w kluczowym momencie, ponieważ państwa członkowskie, we współpracy z szerszą społecznością zainteresowanych stron, kształtują swoje terytorialne plany sprawiedliwej transformacji i przygotowują swoje inwestycje do wsparcia w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Region Wielkopolski Wschodniej będzie reprezentowany w Brukseli przez Pana Macieja Sytka – Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. Pan Maciej Sytek, podczas wirtualnej prezentacji na Platformie, przedstawi dotychczasowe działania podjęte przez region na rzecz sprawiedliwej transformacji Wielkopolskiej Doliny Energii. Udział ARR S.A. w Koninie w Platformie Wsparcia Regionów Górniczych w Procesie Transformacji, będzie jednym z ważnych międzynarodowych wydarzeń zaplanowanych w ramach projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” w ramach Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Szczegóły wydarzenia: przejdź do strony rejestracji i szczegółów
1–19.03.2021r. Tytuł: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ogłasza nabór zgłoszeń dla przedsiębiorców na e-stoisko wystawiennicze w ramach targów przemysłowych HANNOVER MESSE DIGITAL EDITION

Data wydarzenia: 1–19.03.2021r.

Opis: HANNOVER MESSE DIGITAL EDITION to jedne z największych targów przemysłowych organizowanych na świecie koncentrujące się na obszarach kluczowych dla produkcji przemysłowej, przede wszystkim na technologiach oraz innowacjach sprzyjających poprawie efektywności gospodarczej. HANNOVER MESSE DIGITAL EDITION odbędą się w dniach od 12 do 16 kwietnia 2021 r. w formie cyfrowego wydarzenia pionierskiego. W związku z ww. wydarzeniem Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w ramach realizowanego projektu WRPO 1.4.2 pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” ogłosiła nabór zgłoszeń dla przedsiębiorców na zaprezentowanie swojego e-stoiska wystawienniczego reprezentującego markę: Wielkopolska Dolina Energii.

Szczegóły wydarzenia: przejdź do strony rejestracji i szczegółów
11.02.2021r.Tytuł: Spotkanie dla przedsiębiorców z sektora MŚP dotyczące sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Data wydarzenia: 11.02.2021r.

Opis: Omówiono zagadnienia związane z procesem transformacji gospodarczej i energetycznej regionów pogórniczych, w tym prezentacja możliwości finansowych dla mikro, małych i średnich firm subregionu konińskiego w kontekście planowanych priorytetów sprawiedliwej transformacji.

Szczegóły wydarzenia: przejdź do strony rejestracji i szczegółówdata

2020 r.

Data:Opis wydarzenia:
10.2020r. – 01.2021rTytuł: Opracowanie analizy gospodarczej regionu Wielkopolski Wschodniej pod kątem realizacji procesu sprawiedliwej transformacji, w tym transformacji energetycznej,
obejmującej lata 2021-2031

Data wydarzenia: k 23-24 września 2020r.

Opis:W tym wydarzeniu wzięli udział regionalni przedsiębiorcy zainteresowani wymianą handlową, poznaniem nowych technologii i produktów oraz nawiązaniem wspólnej współpracy handlowej, głównie w obszarze OZE, infrastruktury i środowiska. Misję przyjazdową zorganizowano w dniach 23-24.09.2020 w Licheniu, w którym wzięło udział 4 przedstawicieli z Niemiec…………………….. Spotkania B2B oraz wizyty studyjne, które odbyły się podczas misji, były okazją do zaprezentowania firmom z Niemiec potencjału gospodarczego Wielkopolski Wschodniej, jako regionu atrakcyjnego dla realizacji wspólnych projektów w sektorze energetyki odnawialnej i inteligentnych specjalizacji.

Rejestracja i szczegóły wydarzenia: brak odnośnika
23-24.09.2020r.Tytuł: Misja przyjazdowa przedstawicieli zagranicznych firm do regionu Wielkopolskiej Doliny Energii.

Data wydarzenia: 23-24.09.2020r.

Opis: Usługi ekspercko – doradcze za zakresu internacjonalizacji przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i kompetencji z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw MSP Wielkopolski Wschodniej. Realizacja szkoleń przyczyniła się również do podniesienia wiedzy MŚP z zakresu możliwości wejścia na rynki zagraniczne. Każda zakończona usługa doradczo – ekspercka zakończona została opracowaniem ekspertyzy. Wszystkie usługi doradcze w roku 2020r. zostały zorganizowane Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości w następujących tematach: „Wpływ nowych technologii na internacjonalizację przedsiębiorstw – szanse rozwoju”, „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – poszukiwanie odpowiednich rynków zbytu”, „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów szansą na rozwój gospodarki Wielkopolski Wschodniej”.

Rejestracja i szczegóły wydarzenia: brak odnośnika
04.2020r. - 06.2020r.Tytuł: Usługi ekspercko - doradczych w zakresie wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Data wydarzenia: 17-21.02.2020 r.

Opis: Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń, pozyskanie doświadczeń w zakresie wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zrealizowane w projekcie informacji o możliwościach finansowania projektów Wielkopolski wschodniej i nawiązanie współpracy z innymi regionami. Myślą przewodnią konferencji była „Globalna burza mózgów na temat inteligentnych miast i bezpieczeństwa miejskiego”. Wydarzenie było nieocenioną platformą wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem aglomeracji miejskich w obszarze rozwiązań Smart Cities, Elektromobilności, Zarządzania Strukturą Miejską, Cyberbezpieczeństwa, Odnawialnych i Alternatywnych Źródeł Energii jak i również nawiązania współpracy na poziomie samorządowym, samorządowo – gospodarczym w ujęciu międzynarodowym

Rejestracja i szczegóły wydarzenia: przejdź do strony rejestracji i szczegółów

17-21.02.2020 r.
Tytuł: Udział Prezesa Zarządu ARR SA w Koninie Pana Macieja Sytka w konferencji „MUNI WORLD 2020” w Izraelu.

Data wydarzenia: 17-21.02.2020 r.

Opis: Spotkania promocyjne dedykowane mieszkańcom regionu, przedsiębiorstwom, inwestorom krajowym a także międzynarodowym. W tym celu zorganizowano konferencje i spotkania robocze, w których wzięli udział eksperci i prelegenci zarówno z kraju, jak i z zagranicy specjalizujący się w tematyce związanej z nowoczesną energetyką oraz procesem transformacji energetycznej i gospodarczej regionów pogórniczych. Spotkania dotyczyły głównie informowania o marce WDE i jej udziale w procesie sprawiedliwej transformacji oraz tematyki dotyczącej potencjału i możliwości gospodarczych tego regionu, możliwości finansowania projektów z regionu, rozwoju nowych technologii opartych o czystą energię. W okresie od czerwca do października Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała 5 spotkań w ramach cyklu spotkań rozpoznawalności marki.

Rejestracja i szczegóły wydarzenia: brak odnośnika